Home

 

Welkom op de website van Stichting Waardevol Warnsveld.

foto4

Dorpsaanzicht met Huize Alpha. Foto: Dhr. Laman Trip ‘1999

Geachte donateur,

Onze jaarlijkse  informatieavond  zal deze keer plaatsvinden op 8 juni. De voorzitter, Hans Grotenhuis zal dan het een en ander vertellen over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en ook krijgt u,  zoals gebruikelijk,  een overzicht van de financieën door de penningmeester.  We hebben dhr. Henk Kronenberg bereid gevonden om als familielid van de erven Verloren van Themaat een verhandeling met beelden te houden over het verleden, het heden en de toekmst van Huize Alpha en de rol hierin van de vereniging  Hendrick de Keyser. Het eerste huis van Warnsveld , zal bij ieder van u bekend zijn als de woning van dhr. J. Laman Trip, mede-oprichter van de Stichting Waardevol Warnsveld en zijn  echtgenote. Na haar overlijden heeft het huis een tijd leeggestaan en we zijn benieuwd naar de nieuwe bestemming!

De avond, die zoals gewoonlijk weer gehouden wordt in het Nutsgebouw, Breegraven 1 te Warnsveld, begint om 8 uur . De zaal is open van 19.30 uur. In de pauze kunt u een kopje koffie of thee gebruiken op kosten van de Stichting .

Vorig jaar hebt u van ons geen herinnering ontvangen over het overmaken van uw donatie ; we begrijpen dat we daardoor misschien uw bijdrage hebben gemist. Daarom willen we u bij deze aanmoedigen om alsnog te doneren en misschien ook meteen uw bijdrage voor 1017 van € 10,- op IBAN nummer NL02INGB0005029531 tnv. St Waardevol Warnsveld  De Timpe 4  7232 HH Warnsveld over te maken.

  

                                                      PROGRAMMA

 

                   20.00           Opening en berichten van de voorzitter

                                         Verslag van Dick Derlagen, de penningmeester

                   20.15           Lezing  « Huize Alpha » met beelden door Dhr. Henk Kronenberg

                   21.00           PAUZE

                   21 30           Vervolg van de lezing.

                   22.00           Sluiting  

We hopen van harte op uw belangstelling.