Home

 

Welkom op de website van Stichting Waardevol Warnsveld.

foto4

Dorpsaanzicht met Huize Alpha. Foto: Dhr. Laman Trip ‘1999

Geachte donateur,

Zoals u van ons gewend bent, houdt de Stichting Waardevol Warnsveld ook dit jaar weer een informatieavond in het Nutsgebouw in Warnsveld. De avond vindt plaats op donderdag 15 maart om 20.00 uur.

Onze voorzitter zal een korte samenvatting geven over de activiteiten van het afgelopen  jaar. Vervolgens zal de heer Michel Klemann, van de Vogelwerkgroep Zutphen e.o. een inleiding geven over “ De betekenis van het landelijk gebied voor vogels”.  

 Momenteel wordt door de gemeente Zutphen één nieuw Omgevingsplan Landelijk Gebied voorbereid ter vervanging van oude bestemmingsplannen. Het is dus van belang te weten hoe er gedacht wordt over de bestemmingen en de mogelijkheden. Wat is van belang in ons nationaal landschap de Graafschap met  zijn landgoederen en buitenplaatsen. Het karakter van de grondgebonden landbouw is belangrijk voor het gebied. Hoe mooi is het IJssel landschap? De toeristische beleving?

Programma:

19.30 uur  Zaal open

20.00 uur  Opening en stand van zaken door de voorzitter Hans Grotenhuis.

20.15 uur  Lezing door Michel Klemann: “De betekenis van het landelijk gebied voor vogels”.

21.00 uur  Pauze.

21.20 uur  Vervolg lezing en discussie.

22.00 uur  Sluiting.

In de pauze kunt u gratis een kopje thee of koffie gebruiken.

U bent van harte welkom.