Doe mee

Wij zoeken nog:

Vrienden van Stichting Waardevol Warnsveld
“Vrienden van de Stichting Waardevol Warnsveld”, die de stichting financieel steunen met een jaarlijkse donatie van minimaal € 10,– over te maken op IBAN nummer: NL02INGB0005029531, t.n.v. Stichting Waardevol Warnsveld, De Timpe 4 7232HH, Warnsveld. Of door u daarvoor aan te melden via e-mail: info@waardevolwarnsveld.nl

Door de belastingdienst is de Stichting Waardevol Warnsveld aangemerkt als een ideële organisatie. Dat betekent dat de gever van een gift of schenking het gegeven bedrag kan aftrekken bij zijn aangifte inkomstenbelasting volgens de daarvoor geldende formule. Daarnaast hoeft door de Stichting Waardevol Warnsveld geen schenkingsrecht te worden betaald bij schenkingen tot een maximum van € 4300,– aan de stichting.

Vrijwilligers
Vrijwilligers voor allerlei feitelijke diensten of taken, die u zinnig of leuk lijken. Structureel of incidenteel. Dat kunnen mensen zijn die het leuk vinden om schriftelijk werk en lay-out te verzorgen of mensen, die zich willen en kunnen verdiepen in juridische zaken of zaken van ruimtelijke ordening, milieu of andere relevante gebieden.