Geschiedenis

Toen in 1998 plannen werden gemaakt voor een vestiging van Mac Donalds in de groene zoom aan de westkant van Warnsveld, zagen enkele bewoners van Warnsveld daarin een aantasting van het dorpsaanzicht en de groengordel. Zij zochten contact met gelijkdenkenden met als resultaat dat enkele honderden inwoners bij de inspraakprocedure hun bezwaren uitten en de bestuurders vroegen af te zien van het plan. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Enkele actievoerders vormden daarna een werkgroep om te blijven waken tegen bedreigingen van het groene karakter en de cultuurhistorie van het dorp. Daarmee was de Werkgroep Waardevol Warnsveld geboren.

De werkgroep was actief in zaken zoals de aanplant van leibomen in het dorp, behoud van het Vogelbosje (foto 1 & 2), behoud van de hertenweide tegenover de Kei (foto 3) en behoud van ecologische groenzone’s langs de dreven (in overeenstemming met de Structuurvisie). Ook was er het verweer, samen met omwonenden, tegen de bouw van een groot appartementencomplex (‘Berkel en Hof”) in de groene zone langs de Berkel. Hier was ook de werkgroep “Redt het Berkellandschap” tegen in het geweer gekomen. De omwonenden hebben samen met de werkgroepen deze aantasting van het dorpsbeeld vooralsnog weten te voorkomen, maar waakzaamheid blijft geboden. Na hierin samen succesvol te hebben opgetrokken, besloten de twee werkgroepen zich te verenigen in de Stichting Waardevol Warnsveld. Aanleiding tot het vormen van een stichting was de wenselijkheid om als rechtspersoon op te kunnen treden. Dat is bij sommige procedures nodig. Ook het opgaan van het dorp Warnsveld in de grotere gemeente Zutphen speelde mee.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA