Actuele activiteiten

Wij zijn momenteel actief met de volgende projecten:

Bestemmingsplannen buiten gebied
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 november 2015 de Visie Landelijk Gebied Zutphen vastgesteld. In deze visie is er een zeer eenzijdige aandacht voor agrarische belangen. Door schaalvergroting etc. kunnen daardoor de belangen van natuurbehoud worden aangetast. Te meer omdat  aan natuurbelang in deze visie geen aandacht wordt besteed.  Tegen deze visie staan geen beroepsmogelijkheden meer open.

Dit betekent dat aanstaande wijzigingen van de bestemmingsplannen voor het buitengebied, waarbij wel bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn, onze volle aandacht moeten hebben.  Ontwikkelingen op dat gebied zullen we daarom zo goed mogelijk volgen.

Deelneming aan de Vakgroep Groen Erfgoed Zutphen
Deze vakgroep stelt op verzoek van B&W van de gemeente Zutphen de criteria op voor het inventariseren, waarderen en selecteren van groene monumenten ten behoeve van de aanwijzing als gemeentelijk groen monument in het kader van de Erfgoedvergunning 2013.  Daarnaast is er vanuit de gemeenteraad  de wens uit te zoeken hoe de bomen ook op de kleinere particuliere percelen in het beschermd stadsgezicht beter kunnen worden beschermd.  De vakgroep is begonnen met deze opdracht met een  pilot  zijnde de omgeving Coehoornsingel . Wellicht dat er in de toekomst ook in Warnsveld een groen monument aan de orde komt.